Slnko deťom

Každý z nás má svoju cestu života, tá naša stúpa vysoko a na jej vrchole je samostatnosť naších detí.

placeholder image

O nás

Na svete je príliš veľa detí, ktoré potrebujú pomoc. Deti trpiace hladom, či následkami katastrof, ale aj deti, ktoré príroda, náhoda, či nepriazeň osudu pripravili o to najcennejšie - Z D R A V I E. Presne ako tie nase… Zdravie, pohyb, reč, je pre nás, zdravých ľudí, niečo samozrejmé. To všetko však našim deťom veľmi chýba.
Občianske združenie Slnko deťom združuje rodiny detí s diagnózou detská mozgová obrna. Tieto detičky však mávajú aj iné pridružené diagnózy ako epilepsia, mikrocefalia, hydrocefalus, a iné. Hoci ich diagnóza znie rovnako, každé je iné a každého prognóza závisí od miery poškodenia mozgu a tiež ako je dieťa zapájané do rehabilitačného procestu. Preto je naším najväčším úsilím vytvárať edukačno – rehabilitačné programy, ktoré zabezpečia komplexnosť rehabilitačného procesu. Súčasťou týchto programou sú terapeuti , špecialny pedagóg, logopéd, špecialisti na zdravú výživu a tiež terapeuti, ktorí nám prinášajú nové terapeutické možnosti, či alternatívy klasickej medicíny.

Darujte nám Vaše 2%

Darujte Vaše 2% deťom postihnutým detskou mozgovou obrnou! Aj tie Vaše, môžu pomôcť k zdravšej a svetlejšej budúcnosti...

Aj tento rok Vás chceme požiadať o pomoc, formou darovanie Vašich 2% práve naším detičkám, ktorých zdravotné postihnutie si vyžaduje multi-odbornú starostlivosť. Práve poukázaním 2% môžete pomôcť bez toho, aby Ste mali ďalšie výdavky, keďže ide o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu.

Finančné príspevky transparentne a efektívne rozdeľujeme medzi zdravotne postihnuté detičky, o čom aj otvorene informujeme všetkých našich darcov. Zároveň sa prihovárame aj tým z Vás, ktorí nam poukázali svoje 2% anonymne a prosíme ich, aby nám zaslali svoje kontaktné údaje na ktoré im s radosťou tieto informácie zašleme. Ďakujeme Vám, darcom v mene nás rodičov i v mene našich detí za vaše príspevky.

Finančné prostriedky budú použité na:

  •  Rehabilitačno-edukačné pobyty na Slovensku a v zahraničí.

  •  Prednášky o detskej mozgovej obrne a pridružených diagnózach a možnostiach liečby, starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutým, o zdravej výžive...

  •  Zdravotné pomôcky.

Chcem pomôcť a som...

Do odovzdania zostáva...

Kontaktujte nás

Kontakt

Občianske združenie Slnko deťom
IČO: 31809766
Sídlo: Sadmelijská 1
PSČ: 831 06
Obec: Bratislava