FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Darujte Vaše 2% deťom postihnutým detskou mozgovou obrnou! Aj tie Vaše, môžu pomôcť k zdravšej budúcnosti...

Aj tento rok Vás chceme požiadať o pomoc, formou darovanie Vašich 2% práve naším detičkám, ktorých zdravotné postihnutie si vyžaduje multi-odbornú starostlivosť. Práve poukázaním 2% môžete pomôcť bez toho, aby Ste mali ďalšie výdavky, keďže ide o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu.

Finančné príspevky  transparentne a efektívne  rozdeľujeme medzi zdravotne postihnuté detičky, o čom aj  otvorene informujeme všetkých našich darcov. Zároveň sa prihovárame aj tým z Vás, ktorí nam poukázali svoje 2% anonymne a prosíme ich, aby nám zaslali svoje kontaktné údaje na ktoré im s radosťou tieto informácie zašleme. Ďakujeme Vám,  darcom v mene nás rodičov i v mene našich detí za vaše príspevky.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • rehabilitačno-edukačné pobyty na Slovensku a v zahraničí
 • prednášky o detskej mozgovej obrne a pridružených diagnózach a možnostiach liečby, starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutým, o zdravej výžive...
 • zdravotné pomôcky,
 • podpora jednotlivcov - jednotlivé terapie, ktoré výrazne ovplyvnňujú zdravotný stav našich detí ( kupelné pobyty, delfinoterapia, injekčná liečba u Dr.Augustínovej, reflexná masáž u čínskeho dr. a akupunktúra v Budapešti...)

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

UPOZORNENIE : Tlačivá pre zamestnancov majú prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2017 predpísanú štruktúrovanú formu (tlačivá bude správca dane spracovávať skenovaním). To znamená, že daňovník môže použiť len štruktúrovaný formulár ako máte vyššie priložené.

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

3. PRÁVNICKÁ OSOBA daňové priznanie právnických osôb

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31809766
Obchodné meno alebo názov: Slnko deťom, občianske združenie
Sídlo: Sadmelijská 1
PSČ: 831 06
Obec: Bratislava

 

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sami daňové priznanie:

 • Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2017! Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec a sami si podávate Daňové priznanie:

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 • Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2017!

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • POZOR:

 • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)