FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Darujte Vaše 2% deťom postihnutým detskou mozgovou obrnou! Aj tie Vaše, môžu pomôcť k zdravšej budúcnosti...

Aj tento rok Vás chceme požiadať o pomoc, formou darovanie Vašich 2% práve naším detičkám, ktorých zdravotné postihnutie si vyžaduje multi-odbornú starostlivosť. Práve poukázaním 2% môžete pomôcť bez toho, aby Ste mali ďalšie výdavky, keďže ide o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu.

Finančné príspevky  transparentne a efektívne  rozdeľujeme medzi zdravotne postihnuté detičky, o čom aj  otvorene informujeme všetkých našich darcov. Zároveň sa prihovárame aj tým z Vás, ktorí nam poukázali svoje 2% anonymne a prosíme ich, aby nám zaslali svoje kontaktné údaje na ktoré im s radosťou tieto informácie zašleme. Ďakujeme Vám,  darcom v mene nás rodičov i v mene našich detí za vaše príspevky.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • rehabilitačno-edukačné pobyty na Slovensku a v zahraničí
 • prednášky o detskej mozgovej obrne a pridružených diagnózach a možnostiach liečby, starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutým, o zdravej výžive...
 • zdravotné pomôcky,
 • podpora jednotlivcov - jednotlivé terapie, ktoré výrazne ovplyvnňujú zdravotný stav našich detí ( kupelné pobyty, delfinoterapia, injekčná liečba u Dr.Augustínovej, reflexná masáž u čínskeho dr. a akupunktúra v Budapešti...)

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

3. PRÁVNICKÁ OSOBA daňové priznanie právnických osôb

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31809766
Obchodné meno alebo názov: Slnko deťom, občianske združenie
Sídlo: Sadmelijská 1
PSČ: 831 06
Obec: Bratislava

 

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sami daňové priznanie:

 • Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec a sami si podávate Daňové priznanie:

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 • Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • POZOR:

 • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)