FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Akcie Slnko deťom v roku 2006


Počas celého roka sme sa snažili pomáhať rodinám pri organizovaní liečby u Dr. Augustinovej.
Vďaka úžasnej ponuke majiteľov wellnes centra Via Vitae v Košiciach, sídlom na Diamantovej ulici, ktorá spočíva v bezplatnom využívaní vyhrievaného bazéna s morskou vodou, novo dokončenú výrivku, či sauny, sme mohli dopriať ťažko zdravotne postihnutým detičkám, ich súrodencom a rodičom, aj tým, ktorí nie sú členmi nášho združenia, príjemný relax a uvoľnenie.

Január
S projektom Delfinoterapia 2006 sme oslovovali spoločnosti a nadácie na podporu našich deti, aby sme tak získali finančné prostriedky a tým následne umožnili liečbu pomocou delfínov. S týmto projektom sme osobne, poštou, telefonicky, či mailmi oslovili vyše 200 firiem a nadácii. V projekte nás podporila  jediná  nadácia.

Február
V Tatranskej Kotline sa konal rehabilitačný pobyt pre deti s detskou mozgovou obrnou pod dohľadom Anatolija Smoljaninova, na ktorom sme participovali finančnou podporou na výdavky spojené s pobytom a terapiou.

Benefičný koncert Slnko deťom
Dňa 26.2.2006 sa v Košiciach  konal prvý ročník benefičného koncertu Slnko deťom, nad ktorým prebrala záštitu bývala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Radičová a manželka predsedu KSK Ľubica Trebuľová.  Prínosom bolo nie len zviditeľnenie združenia, ale aj sľúbená podpora pri našich akciách, od osobností, ktoré sa stotožňujú s myšlienkou pomoci ťažko zdravotne postihnutým detičkám.

Máj
V Bratislave v hoteli Nivy sa konal rehabilitačný pobyt pre deti s detskou mozgovou obrnou pod dohľadom Anatolija Smoljaninova. Naša predsedníčka – p. Čamajová organizačne spolupracovala s A.Smoljaninovom.

Jún
V Tatranskej kotline sa konal týždňový rehabilitačný pobyt pod dohľadom Anatolija Smoljaninova. Okrem toho sa v tomto termíne konalo aj stretnutie rodín z nášho združenia, kde sme diskutovali o pripravovaných projektoch, o dôvode zorganizovania benefičného koncertu, či o pripravovaných projektoch a finančnej situácii združenia.

Júl
Podpísaná dohoda medzi Slnko deťom, o.z. a neurologickým centrom SINALGIS, ktoré našim deťom prinesie nielen zľavu z pôvodného ročného poplatku 2000,- Sk na 800,- Sk, ale aj iné výhody, ktoré toto centrum poskytuje vrátane milého a láskavého prístupu MUDr. Ostrihoňovej.

3. september – 19. september
Aj tento rok mohlo absolvovať 10 – dňovú terapiu s delfínmi 7 detičiek.
Od roku 2003, kedy začali na delfinoterapiu cestovať slovenské detičky, organizovala túto terapiu predsedníčka združenia, p. Čamajová, ktorá ako prvá v roku 2002 absolvovala delfinoterapiu na Jalte so svojím synom Števkom. Neskôr organizačne zabezpečovala celý pobyt, až do roku 2005, kedy túto úlohu na seba prevzalo naše združenie.

November
S projektom Rehabilitačno – edukačný  program pre deti s detskou mozgovou obrnou v Tatranskej Kotline sme oslovili výzvy Tesco charita roka 2007 a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom tohto projektu je získať finančné prostriedky na prefinancovanie rehabilitačného programu, ktorým by sme chceli skvalitniť rehabilitačný pobyt, kde by deťom boli poskytnuté liečebné metódy, ktoré by ovplyvňovali nielen hrubú motoriku, ale aj jemnú motoriku, reč, očný kontakt, a tiež priniesť niečo z alternatívnej medicíny. Tak by sme okrem rehabilitácie rozšírili spektrum liečebných  možností o Montessori terapiu, logopédiu, kraniosakrálnu terapiu a špeciálne masáže. Okrem toho je predmetom projektu aj odborné poradenstvo a stretnutia rodín s odbornou verejnosťou, ktorá by rodičom poskytla informácie nielen o starostlivosti o ich detičky, ale aj o možnostiach liečby.

Rodičia spolu s deťmi boli od p. Sajtáka a jeho manželky, majiteľov Wellness centra Via Vitae pozvaní na jazzový koncert Laco Deczi CECULA známeho amerického speváka , ktorý sa konal v Košiciach.

December
V Bratislave sa konala týždenná rehabilitácia pod dohľadom Anatolija Smoljaninova  a následne týždenný rehabilitačný pobyt v Tatranskej Kotline, na ktorom sme opäť finančne participovali. Pobyt bol obohatený o príchod Mikuláša, aby tak potešil naše deti.