FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Pokiaľ sme zdraví, len málo vnímame chorých, pokiaľ sme bohatí, nevnímame chudobu, pokiaľ sa nevzdávame, ešte sme neprehrali ani ten najväčší boj, boj o vylepšenie zdravia naších detí. A my, rodičia, to vnímame a vieme. Nikto s určitosťou nevie, pokiaľ vládne náhoda a odkiaľ zákon. Preto bojujeme!

Na svete je príliš veľa detí, ktoré potrebujú pomoc. Deti trpiace hladom, či následkami katastrof, ale aj deti, ktoré príroda, náhoda, či nepriazeň osudu pripravili o to najcennejšie -  Z D R A V I E. Presne ako tie nase… Zdravie,  pohyb, reč, je pre nás, zdravých ľudí, niečo samozrejmé. To všetko však našim deťom  veľmi chýba.

My, rodičia sme sa stali súčasťou tohto občianskeho združenia, aby sme sa spolupodieľali na zlepšovaní zdravotného stavu našich detí, pretože práve ich narodením začal náš spoločný boj s osudom… Snažíme sa hľadať možnosti, navzájom si pomáhať a zároveň sa podporujeme, pretože všetci prechádzame ťažkými chvíľkami práve pre bezmocnosť, ktorú pozná len rodič túžiaci po zdraví svojho dieťaťa.

Každý z nás má svoju cestu života, tá naša stúpa vysoko a na jej vrchole je samostatnosť naších detí.

Občianske združenie Slnko deťom združuje rodiny detí s diagnózou detská mozgová obrna. Tieto detičky však mávajú aj iné pridružené diagnózy  ako epilepsia, mikrocefalia, hydrocefalus,  a iné. Hoci ich diagnóza znie rovnako, každé je iné a každého prognóza závisí od miery poškodenia mozgu a tiež ako je dieťa zapájané  do rehabilitačného procestu. Preto je naším najväčším úsilím vytvárať edukačno – rehabilitačné programy, ktoré zabezpečia komplexnosť rehabilitačného procesu. Súčasťou týchto programou sú  terapeuti , špecialny pedagóg, logopéd, špecialisti na zdravú výživu a tiež terapeuti, ktorí nám prinášajú nové terapeutické možnosti, či alternatívy klasickej medicíny.